ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα πρωινά τµήµατα λειτουργούν από 07:00 -15:00 και χωρίζονται τα παιδιά ανάλογα µε την ηλικία τους σε:

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ για Βρέφη ημερών ως 2 ετών

ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ για παιδιά ως 3 ετών

ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ για παιδιά ως 4 ετών

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ για παιδιά ως 5.5 ετών